فرصت همکاری با نانو الوند

مناسب افرادی که خلاق و نوآور هستند و در سیستمی چابک تعهد به یادگیری مستمر دارند

یک انتخاب آگاهانه

نانو الوند تولید کننده محصولات دارویی پرخطر نوین برای بازارهای داخلی و بین المللی

ساختن آینده برای بهبود کیفیت و امید به زندگی درمیان بیماران

میانگین سنی 32 سال در کنار حضور افراد با تجربه

فضای صمیمی و دوستانه و بستر مناسب برای خلق ایده های جدید

چنانچه شغل مورد نظر در میان لیست فرصت های شغلی موجود یافت نشد، میتوانید رزومه خود را به شرکت ارسال کنید.

ارسال رزومه به شرکت